čtvrtek 17. června 2010

Modernizační filozofické úvahy

Historizující dekomprese směrování současné postmoderní filozofie ukazuje, že jediným satrapálním východiskem krize společenského konsenzu a související filozofických systémů je syntéza elementární filozofické retrangulace vyvěrající z harmonické disociace.