středa 18. června 2008

Rodina je mrtvá 4

Myslím, že již mohu prozradit, že tvrzení ohledně mrtvosti rodiny se nadále bude týkat jednoho konkrétního typu rodiny převládajícího v našich krajích, konkrétně v ČR. Všechny dříve uvedené skutečnosti, teorie a hypotézy se týkají libovolného rodinného uspořádání od muž+∑žena(n) až po žena+∑muž(n) a mají tedy obecnou platnost. Protože však každý dobrý výklad má postupovat systémem od obecného ke konkrétnímu, tak v dalším výkladu již zaměřím svůj výklad na nejrozšířenější druh rodinného uspořádání v našich krajích a to je uspořádání „muž+žena". Tomuto uspořádání se také říká patriarchální typ rodiny.

neděle 15. června 2008

Rodina je mrtvá 3

Minule jsem nastínil pravděpodobný historický vývoj rodiny, který se setkal s všeobecným souhlasem. (Nikdo nic nenamítal.) Nyní můžeme přistoupit k dalšímu tvrzení. Proč zrovna v roce 2050? Chtělo by to nějaké důkazy!

Nuže, tady jsou.

čtvrtek 12. června 2008

Zmatení jazyka

Nejenom, že jeden nemůže pochopit druhého, ale dokonce se nedá ani pochopit význam psaného textu. Sice se ve škole naučíme číst a psát, a podle úrovně dosaženého vzdělání má naše čtení a psaní určitou míru úrovnosti. Ale pochopit co tím chtěl básník říci dá děsnou práci.
Nehledě k tomu, že se to často nepovede vůbec.

středa 4. června 2008

Problémy náboženství

Některá náboženství hlásají, že pokud člověk vyznává jinou víru, přijde do Pekla. Má se za prokázané, že na světě je více než jedno takové náboženství. To tedy znamená, že v pekle skončí naprosto všichni*. To tedy nejsou moc radostné vyhlídky.

pondělí 2. června 2008

Rodina je mrtvá 2

Minule jsme se zabývali rodinou v živočišné říši, funkcemi rodiny a okolnostmi jejího vzniku. Nejsa profesionální rodinolog, mohu si dovolit bez mrknutí oka přeskakovat několik tisíc let a ocitnout se dle potřeby v přítomnosti, nebo v minulosti. Jako rodinolog amatér mohu také vysvětlit jevy a skutečnosti, které by bez tohoto výkladu nevznikly, nebo se kterými si převládající oficiální názory neví rady.