neděle 20. dubna 2014

Energie Shambally - Jak to funguje

Ve veřejné sféře jsou často abstrahovány multidimenzionální fenomény jako energie Shambally, energie Reiki a řada dalších. Jistě se shodneme na tom, že v důsledku abstrahování těchto fenoménů vzniká řada nepravd. Proto bych chtěl energii Shambally uvést na pravou míru. Budu se věnovat zejména jejím interakcím s lidským tělem.