čtvrtek 22. ledna 2009

Informace, entropie a zblbnutí vesmíru

Termín informace je nyní velmi populární. Tímto slovem označujeme cokoliv, co se dovíme, nebo se můžeme dovědět, na první pohled to má něco společného s vědomostmi, znalostmi. Informace si sdělujeme, hledáme, rozhodujeme se podle nich, sledujeme, hodnotíme je, pracujeme s nimi, přenášíme je, ukládáme je, ztrácíme je, můžeme je i záměrně ničit.

neděle 18. ledna 2009

Ekonomické pindy

Není nad to se zamyslet nad příčinami ekonomické krize. Dá se k tomu přistupovat různě. Nejlepší je polopatické vysvětlení.

středa 14. ledna 2009

Domácí mazlíčci

Žijeme v blahobytu. (Vy možná ne, já ano.) Výdaje na domácí mazlíčky dosahují výše okolo 1,5 miliardy Kč/rok. Nikoho už ani nenapadne, že by si psa mohl sníst. Dokonce je trestné domácí zvířata týrat. Domácí zvířata se již dávno přesunula z oblasti užitkovosti do oblasti uspokojování emocionálních potřeb.