úterý 12. června 2012

A zde je místo, kde chybí Bůh

V muzeu Járy Cimrmana je cedulka s nápisem „A zde je místo, kde chybí Jára Cimrman!"
Ve všech kostelech by měla viset cedulka s nápisem „A zde je místo, kde chybí Bůh!“
Je-li ateismus druhem víry, pak musí být bezvětří druhem větru a sucho druhem mokra, potom by vypnutá televize měla být druhem televizního programu a nesportování druhem sportu.


V co věří právě narozené dítě? V co věří zvířata? V co věří kámen? Je to prosté - v nic, jsou to tedy čistí ateisté.


Pokud vzývání nesmyslu může přinášet evoluční výhody, pak popírání nesmyslu by mohlo přinášet výhody také, nepostavit se k tomu vůbec jinak znamená nechat se v historickém měřítku válcovat zbožnými králíky.


Pokud by byl počet blbců stejný počet, jako lidí chytrých, chytří by je velice snadno porazili. Všichni ale víme, že boj s blbostí je nekonečný.


Nejvíce mektají ti věřící, kteří si nejsou svou vírou v Boha jisti. Jim chybí víra ve správnost vlastního výběru svého Boha. Trápí je pochybnosti, jestli si vybrali správně a zda něvěřící soused nemá nějakou parciální výhodu. Vždyť ten prevít Bůh už dal několikrát v historii přednost zbloudilým ovečkám před těmi, které se pevně držely stáda.


S věřícími je to jako s účastníky hry "Letadlo". Všichni se bojí toho, že to špatně skončí, ale když přemluvíme všechny sousedy, tak alespoň dopadnem všichni stejně blbě. Potom celý panelák musí nenáviět nevěřícího Frantu Nováka, který se učil matemetiku a bez víry ví, že to dopadnout blbě musí.


Abych to shrnul. Nenávidíte ateisty, nenávidíte muslimy, nenávidíte homosexuály To už máme polovinu obyvatel planety,...Je na věřících, aby dokázali reálnou existenci toho, v co věří, protože požadují po společnosti, aby se jejich víře přizpůsobila. A pokud nic takového způsobem nejsou schopni dokázat, tak neexistuje důvod se jejich vírou zabývat.


Proč by se společnost přizpůsobovala tomu, že pár pošuků věří snůšce pitomostí, kdyby existoval důkaz neexistence boha.


Pokud mi někdo chce prodat dům nebo auto (tedy odě mě požaduje určité chování, včetně převodu pěněz), tak mi musí naprosto jednoznačně prokázat, že ten dům nebo auto existuje a on je oprávněn (ať už coby majitel nebo jeho pověřený zástupce) k jeho prodeji. Věřící "velké trojky" (judaismus, křesťanství, islám) za ty tisíce let od počátku judaismu až po dnešek nikdy nebyli schopni takovýto důkaz podat. Vlastně jediný "důkaz", za celou tu dobu (byť v různých v detailech se lišících obměnách) byl: "Buď budete předstírat, že tomu věříte, nebo vás pobijeme!"


Bůh je militantní ateista!


Kdo je důvěryhodnější? Křesťani, nebo ateistické židovské lesbické feministky?


Touha po smyslu jsoucna je příčinou vzniku náboženství. A nemohouce jej nalézt, nějaký si vymyslíme.


Křesťané ateisty nutně potřebují, protože když už má být peklo, je třeba ho někým zaplnit.


.... zpupný ateista, ten se prostě rozhod, že bude konat dobro jen tak, a ne pro lásku boží. A v neděli si může přispat, to je snad to nejhorší provinění!


Verici jsou ti, kteri se nedokazou vyrovnat s drsnou realitou zivota, a proto se obraceji na viru.


Když odmyslíme Bibli, tak jediné co zbyde je pofiderni zpusob komunikace s neviditelným kamarádem. To často dělají děti vystavené nejaké frustraci a znamená to útěk před realitou.


Co když jsou Muslimové Alláhem naplněni víc, než ty Ježíšem?


Bůh je vševědoucí, ale proč (když je všemohoucí) vlastně vytvořil Ježíše? Sestoupil do člověka (byl jím) a nechal se ukřižovat, aby osvobodil lidstvo (které sám stvořil) od hříchů (které na ně sám nastražil a označil je jako hříchy), aby byli osvobozeni u posledního soudu (který představuje opět on). Tedy pokud je všemohoucí, nemohl si tuhle šaškárnu odpustit?


Atheisté, pokud vím, neoslavují ničí smrt. Tak proč by měli být, zejména ve srovnání s křesťany, jejich oslavou smrti a dokonce rituálním kanibalizmem, považováni za náboženství smrti?


Ateismus vznikl pouze jako reakce na teismus. Bez teismu by tedy neexistoval ateismus. Takže ateismus mají na svědomí věřící.


Nevím proč, ale se mnou Ježíš nemluví. Asi se urazil nebo co.


Ateisté nejsou omezováni a ovlivňováni ve výběru premis žádnou demagogií jako věřící, můžou bez omezení ve svých logických úvahách vycházet z pravdivých premis a tím docházet k pravdivým závěrům.


Sport je ideologický komplex zasahující do všech stránek života jednotlivce. Sportovní spolky sice hlásají pohodu, klídek a tabáček, ale chovají se k nesportovcům či dokonce k vykonavatelům jiného sportu, než sami vyznávají, značně xenofobně. Televizy, knihy a internet využívají k šíření svého sportu, ať daný člověk chce, nebo ne. Svůj sport vyzdvihují nad cokoliv jiného a kdo nesportuje, je podle nich méněcenný. Tyto sportovní spolky mají za sebou krutou a dlouhou historii, sporotvně motivované vraždy či celé války nejsou vyjímkou ani dnes. Tyto spolky pracují zároveň na přepisování historie, zlehčování či zatajování negativních činnů, při kterých figurovali sportovci jako agresoři. Někdy dokonce tyto činy přehazují na nesportovce! A co více, všechno dobré, co se stalo, ať už to vymyslel či udělal kdokoliv, bylo proto, že sportoval. Nemohla to být koincidence. Ještě bych mohl zmínit sebevražedné atentátníky (takové má většina sportů), kteří se domnívají, že jejich oběti budou fanoušci a oni zažijí po smrti pořádný zápas. Nebo nutnost dodržovat 2000 let staré bezpečnostní opatření, které podle moderních znalostí fyzikálních zákonů nemůžou fungovat, některé jsou dokonce životu nebezpečné. Ale obvzláště tyto věci sportovci budou vehementně popírat.


Mě oslovuje svou životní filosofií (citem pro pravdu a spravedlnost) Vinnetou a mé nitro je jím naplněno. Dělá to z Vinnetoua boha?


Nechápu jak může být někdo natolik zlý, že posuzuje morální vlastnosti ostatních dle toho, zda věří či nevěří v imaginární bytost.


-----------------------------------------------------------------------------


Dr. Laura Schlesingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří jí zatelefonují do její show, uděluje rady. Před nedávnem prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností stavět příznivě k homosexualitě, protože ta je podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18.22) ohavností.


Následující text je otevřený dopis jednoho občana Spojených států dr. Schlesingerové, uveřejněný na Internetu.

Drahá paní doktorko,

ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet se s co největším počtem lidí. Například když se někdo pokouší obhajovat homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí knihu Mojžíšovu (Leviticus 18.22), kde jasně stojí, že je to ohavnost. A basta fidli.

Jenže od Vás potřebuji poradit ohledně několika dalších zákonů a způsobů, jak je dodržovat.

Za prvé: Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1.9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je odrovnat?

Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21.7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru za ni mohl požadovat?

Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15.19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně.

Za čtvrté: Leviticus 25.44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li je ze sousedních národů. Jeden přítel soudí, že asi jde o Mexičany. Ale Kanaďané jsou také sousedním národem. Myslíte, že bych mohl vlastnit i Kanaďany?

Za páté: Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35.2 jasně stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil?

Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co žije ve vodě a co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11.10 a 12) je prezentováno jako hodné opovržení, je to ohavnost menší než homosexualita. Mně se to tak nejeví. Můžete mi to blíže objasnit?

Za sedmé: Leviticus 21.20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Přiznávám, že nosím brýle na čtení. Musí být můj zrak dokonalý, nebo se dá použít nějaká obezlička?

Za osmé: Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19.27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrtí mají sejít?

Za deváté: Podle Leviticu 11.6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Smím hrát házenou s míčem z vepřovice, když si navléknu rukavice?

Za desáté: Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19.19. protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Navíc nosí jeho žena šaty utkané z dvojího druhu vlákna (bavlna + polyester). On nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu třeba svolání celé vesnice, abychom je ukamenovali (viz Leviticus 24.13-16)? Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kteří se vyspí s vlastní tchyní (Leviticus 20.14)? Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala a tak jsem pln důvěry, že nám budete moci být nápomocna. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.

S obdivem Váš oddaný učedník a fanoušek,
Jake


Související články:
Problémy náboženství
Konkurz na osobního boha
O bibli
Piva, vína, alkoholy, stěnolezy a sedmichlapová pití
Podobenství, výuka, aha efekt a kritické myšlení
Boží ekvivalence
Dějiny vzniku křesťanství
Komerční magie.

22 komentářů:

 1. Ten komentář, že bych tě volil jako nejlepšího bloggera, kdyby... patřil původně sem. Mi ten systém přijde taknějak uživatelsky málo přátelskej. Jako kdyby tady chyběl Bůh... :)

  OdpovědětVymazat
 2. Kde google, tam bůh. (a jak známo ten moc přátelskej není)

  OdpovědětVymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 4. Čéče, ty mažeš komentáře?! Co to muselo bejt za zvětstvo... :-?

  OdpovědětVymazat
 5. Já se z toho kómatu asi ještě úplně nevzpamatoval...
  zvětstvo není žádný zvěstvování, nýbrž zvěrstvo. :)

  OdpovědětVymazat
 6. Sem to chtěl dát o článek jinam. Tě bůch mi to tu schválně kazí.

  OdpovědětVymazat
 7. Vlado, jen pro info, článek měl být asi ilustrací toho, jak můžeme myslet v předsudcích?
  Jinak si tento článek obtížně vysvětluji.
  Kdo nenávidí ateisty? A muslimy? A homosexuály nenávidí věřící jako skupina? Ateisté nemají s homosexuály problém, že?
  A kdo posuzuje morální vlastnosti někoho podle víry? Vy máte k tomu nějaká data? To jenom Vy sám posuzujete vlastnosti lidí podle toho, jestli něčemu věří.

  No, ne vždycky se všechno povede:)

  A nějak se mi nezdá, že by náš současný svět byl plný šťastných a vyrovnaných ateistů:(

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Štěstí, ani předsudky nejsou kritériem pravdy.
   Nenávist vůči homnosexuálům, nevěřícím a vyznavačům jiných náboženství je předepsána v té tlusté knize a jestliže je dalších 27 tvrzení v pořádku, tak se pořád jedná o výtečné skóre.

   Vymazat
 8. Vlado, samozřejmě můžete operovat jenom předsudky, jako v tomto článku, ale nevidím smysl takové činnosti?
  Jsem katolička a nenávist předepsanou nemám, spíše naopak:)
  Upřímně, vůbec netuším, kam na své závěry ohledně věřících lidí chodíte, už delší dobu je mi to zcela záhadné. O výzkumech nepíšete, že byste znal nějaké lidi, kteří zapadají do vzorců, které popisujete, o tom mám velké pochybnosti.
  Jistě, existují lidé, kteří nenávidí svět a ostatní jaksi plošně, ale to se vůbec neodvíjí od víry.
  Chodím do kostela pár let a vůbec si nevzpomínám, že bych tam kdy slyšela cokoliv o nenávisti.
  Je opravdu zvláštní, kde jste své prapodivné představy o věřících lidech, kteří jsou ve Vašem podání něco jako démoni, vzal.
  Už jenom předpoklad, že věřící lidé z nějaké důvodu pořád řeší, co dělají ateisté, je mylný, stejně jako podstatná část Vašich dalších tvrzení.

  Dále mi připadá podivné tvrzení, že Ježíš s Vámi nemluví. Vy byste si snad přál s ním promluvit? Máte na něj snad nějaké otázky? Vznesl jste je a hledal jste odpovědi?
  Podle toho, co jste psal až dosud, bych se domnívala, že o takový dialog zájem nemáte, proto nerozumím, proč se pozastavovat nad tím, že není veden?

  OdpovědětVymazat
 9. Vlado, ještě jsem tak nad tím trochu přemýšlela a myslím, že nenaleznu způsob, jak Vám šetrně a ohleduplně sdělit, že co se týče ateismu a víry píšete nesmysly. Ale ono to není ani důležité:)
  Váš vhled do tohoto "problému", který z velké části uměle vyrábíte, je podle mého skromného názoru nulový a míra zevšeobecnění taková, že rovnou můžete psát o vztahu pevniny a oceánu a vyjde to nastejno.

  Vztah ateistů k věřícím a věřících k ateistům sice může být v některém konkrétním, jednotlivém případě problematický a vyžadovat přemýšlení, úvahy či dialog (pokud možno kultivovaný), ale to není podle mého názoru Váš případ.
  Připadáte mi v tomto svém, jistě konzistentním, názoru celkem zabydlený a svým způsobem spokojený, což rozhodně nelze prohlásit o všech ateistech.
  Není proto správné, abych s Vámi do takového dialogu vstupovala, ačkoliv témata, které v poslední době volíte, by k tomu snad zdánlivě vybízela.

  OdpovědětVymazat
 10. Chris, já chápu, že vám spolek pro uctívání hejkalů a rusalek plní sociálně-psychohygienickou funkci, která vás uspokojuje natolik, že si v toho důsledku vytěsňujete racionální myšlení, abyste měla v souladu emoční a racionální složku. To však neznamená, že si z věrců libovolné konzistence a složení nebudu dělat Boha pustou legraci a že tyto nedostatky v logickém uvažování jim nebudu předhazovat.
  Od křesťanů pak očekávám, že mě za to budou mít rádi, páč mají v popisu práce milovat bližního svého.

  OdpovědětVymazat
 11. Aha, ona je to legrace, já jsem to hned nepochopila.
  Mám v poslední době potíže s pochopením humoru, tohle je už druhý případ během tří dnů:(
  Nějak jsem se těm předsudkům o nenávisti zapomněla zasmát...

  Mít rád zajisté neznamená myslet si, že je dotyčný chytrý a dělá správné závěry.
  Mít rád také není práce, kterou bychom vykonávali.
  Kromě toho, křesťané, od nichž to očekáváte, Vás musí mít rádi navzdory tomu, jak nevhodně se vůči nim projevujete, ne právě proto, že se takto projevujete, tomu jste asi taky neporozuměl. Tak se na to někdy nějakých křesťanů ve Vašem okolí přeptejte.

  OdpovědětVymazat
 12. Štítky: Esoteristi, Humor, Věrci, Šepoty a výkřiky
  Ani nevhodnost není kritériem pravdivosti.
  Proč bych měl plýtvat časem na shánění křesťanů v okoli, když mám tak skvělého oponenta přímo zde?

  OdpovědětVymazat
 13. tak teraz som na pochybách vlada, mám Vás za inteligentného človeka a vy ste ateista ako to????
  biblia genezis: Boh stvoril svetlo, ale tma už bola! Boh stvoril život, ale život pochádza z tmy (každý život sa tvorí v tme ako ste poznamenal) dobrí kresťania sa Boha boja, čoho sa boja kresťania??? tmy!!!! preto furt pália sviečky, ešte ste na pochybách ešte neveríte? Ved tma je dôkaz existencie Boha!!!:D Tomi

  OdpovědětVymazat
 14. Jaja, inteligence se projevuje tím, že člověk nevěří blbinám a ověřuje si důkazy. Nicméně pokud jde o tmu, tak ta přece ze začátku byla světlá a tmavla až časem. A protože světlo vzniklo až 380 tisíc let po vzniku vesmíru, jediný logický závěr je, že tma je bůh a věrci se tmy bojí zcela zákonitě. Ovšem vzniká ještě jedna otázka, jestli tedy nemají pravdu satanisti a ta světlá boží entita není jen nastrčená.

  OdpovědětVymazat
 15. Vaše pojetí víry a křesťanství je tak jednoduché a plné nepochopení základu, že by opravdu nestálo za to se takovými věcmi zabývat. Naštěstí skutečná víra je jinde a nemá s Vaší představou vůbec nic společného. Myslíte si, že se teď, sám, postavíte jako jedniec proti milionům lidí po nekolik tisíciletí (mezi nimiž jsou samozřejmě, jako všude, i lidé prostí nebo chybující), kteří se spolupodíleli na světě v němž i Vy žijete? A je to ten "lepší svět". Svět - někdy nedosažených - zato hodnotných idejí a cílů v oblasti morálky a celkově přístupu k životu. Křestan není člověk, který dosáhl kvalit, o nichž sní, ale ten, kdo si jich váží a jde za nimi. Pokud si nevážíte života, pravdy, lásky a spravednosti a nechcete dělat svět a lidi lepšími, pak je mi Vás líto, ale pokud ano: kdo toto tušení a naději v těchto hodnotách světu dal a dává?

  OdpovědětVymazat
 16. A ještě: křesťan nevěří v dobro a lásku jako možnost pro to, aby z toho měl nějaký valstní zisk "v Božím království", ale proto, že pocítil na svém srdci a duši pozoruhodnou změnu, když pochopil, že žít je takový dar, který přesahuje všechny naděje a možnosti chápání. Promění ho úcta ke světu a životu do pokory a úžasu, aby potom na základě této proměny se změnil sám, a konal tak v souladu s tím, co doopravdy, jak věřím a doufám, cítí každý, ale každý nepochopí, že pravá svoboda k vedoucí k plnému štěstí začíná tam, kde mizí osobní prospěch. Je to sice ještě složitější, ale aspon tak-Rovněž hledat "nebe" jen pro osobní pohodlí je pro křestana stejně nesmyslná myšlenka, jako jej nehledat vůbec.

  OdpovědětVymazat
 17. Zdravím vás.
  Dovoluji si nesouhlasit se 3. odstavcem. Sice nevím v co věří zvíře nebo kámen, ale vím v co věří právě narozené dítě. Věří, že pokud bude dostatečně dlouho a hlasitě řvát, podaří se mu vrátit z tohoto bláznivého světa zpět do maminčiny útulné dělohy. Bohužel se ve své víře mýlí, ale to je vedlejší :-)
  Radka z P.

  OdpovědětVymazat
 18. Já bych k tomu doplnil toto:
  http://www.blisty.cz/art/64109.html

  "Jak jsem mohl mít i nadále úctu před lidmi, kteří vykřikovali po kostelech, že jejich cílem je, aby Ježíše přijal každý na celém světě, zatímco jíní náboženští šílenci ze synagog tvrdili, že jsou bohem vyvolení a další v nově postavených mešitách za rohem kázali o naprosté superioritě jejich boha a o věčném zavržení ostatních, kteří v něj neuvěří."

  OdpovědětVymazat
 19. Pro pořádek: Komentáře ze 6. července jsem našel ve spamu. Někdo tak mocný, jako Google asi nesnáší, když se mu sem cpou nějaké podřadné božské entity.

  OdpovědětVymazat
 20. Pan Jake rád píše o věcech, o kterých nic neví. Zajímalo by mě jak člověk k takovému fanatismu přijde. Nemá příliš smysl nějak jej přesvědčovat. Vždyť Pán řekl: Neházejte perly sviním. Ale věřím, že i jeho víra se může jednou náhle ocitnout po pravici. Protože kdo jde pořád doleva, přijde nakonec na pravo.

  OdpovědětVymazat
 21. Zajímalo by mě jestli tvrzení, kdo jde pořád doleva přijde nakonec na pravo platí i pro mobiův kroužek, nebo pro laydenskou lahev. Aby se vám nestalo to samé, jako když jdete po kolejích k místu, kde se stýkají a po nějaké době se ohlédnete, a zjistíte, že jste to dávno přešel.

  OdpovědětVymazat