sobota 20. dubna 2019

Význam Ježíše se přeceňuje

Pro čtyřprocentní* menšinu katolíků a přilehlého okolí představuje Ježíš absolutní ideál a je předmětem nekritického uctívání. V podstatě je to tak, že když mu telepaticky vzkážeme, že ho uctíváme, tak nám telepaticky vzkáže (prostřednictvím svých guru), že když budeme dělat, to co chce, tak nám zabezpečí místo po svém boku v ráji.Přiznám se, že pro nějaké rozhodnutí tohoto typu je v systému příliš mnoho neznámých, hlavně jak se pozná to, co chce, jaká je úloha jeho guru, například jestli jim jde opravdu o to reproduktorovat jeho myšlenky a přání (jak to poznají, když je to telepaticky), nebo jim jde spíš o to zaujmout teplé místečko v systému, které jim tu a tam umožní ojet nějakého ministranta, protože na telepatických vzkazech od šéfa stejně nezáleží, páč se dají interpretorovat, jak dotyčného interpretora právě napadne.

Když se kriticky zamyslíme nad tím, čím se Ježíš vyznačoval, a co má být předmětem uctívání, tak to zas až taková hitparáda není. Všeobecně se ví, že byl synem božím. Přeloženo do normální řeči, starému Jehovovi se zachtělo si zpestřit svůj sexuální život (o kterém toho zas až tolik moc nevíme) a naprostý nedostatek informací o jeho pohlavním životě, například oproti Diovi, což byl známý macho a proutník, vznáší na mysl neodbytné pochybnosti, jestli on ten Jehova nebyl gay a krátký románek s Marií byl jenom jednorázovým sexuálním experimentem, s cílem zjistit ke kterému z 56 alternativních pohlaví se má přihlásit a o kterém víme jen proto, že i když byl Jehova starý a sexuálně vyzrálý, měl zcela mylné, až mizivé představy o antikoncepci. Možná odtud plyne zcela nespolehlivá představa věrců, že základní formou antikoncepce je počítání neplodných dní. Nespolehlivost zvolené antikoncepční metody vedla zákonitě k tomu, že se věrci usnesli, že souložit se smí pouze za účelem reprodukce, nebo za peníze a to pak zcela zákonitě vedlo k rozvoji análního a orálního sexu, protože když to není do vagíny, ale do huby, nebo do análu, tak to není soulož, že?

Nicméně ponecháme-li stranou Jehovův sexuální život a vrátíme se k Ježíšovi, tak výsledkem bylo, že Ježíš vyrůstal jako boží levoboček, na kterého se jeho biologický otec zcela vykašlal, a který vědom si svého původu vyrůstal jako zlatá mládež. S partou dělali mejdany, které Ježíš houfně zásoboval vínem, což mu přinášelo obrovskou popularitu. Kromě toho se občas blýskl nějakým eskamotérským kouskem, jako je chození po vodě, nebo uzdravování malomocných, což sice bylo oceňováno, ale nikoli takovým způsobem, jako jeho dodávky vína.

Právě v uzdravování malomocných jsou vidět počátky páchání dobra, které se jako mor rozšířilo až do dnešní doby, kdy prožívá naprosté orgie. Pachatel dobra nechápe, že vlastně páchá zlo, protože takový nevyžádaně uzdravený malomocný musí být pěkně nasraný, protože právě přišel o jeden z nejúčinnějších přesvědčovacích nástrojů při žebrání, neboť poskytovatelé almužny se rázem přestali bát, že jim strčí prst do jídla.

Jak známo, Ježíš neměl žádné potomky, což je divné, protože u mladého muže je obvykle sex na prvním místě. Jedním z možných vysvětlení může být to, že u žen nebyl moc oblíbený, nikoli kvůli svému vzhledu rachitického metrosexuála, ale protože kdykoli strčil svoji ruku přítomné dámě mezi nohy, následoval křik a pláč a postižená žena vyběhla z místnosti. Když se pak Ježíše ptali, co se stalo, říkal, že to nechápe, protože jí jen strčil ruku mezi nohy a rána se zacelila.

Je třeba zmínit jeho protistátní aktivity, které projevoval kázáními na kterých pobuřoval a šířil protispolečenské nálady, což stávající politický systém nelibě nesl. Není divu, že ve chvíli, když to jednou přehnal a rozkopal poctivě v chrámu podnikajícím lichvářům jejich stolky s penězi, byl obžalován z výtržnictví a dostalo se mu v té době zaslouženého trestu spočívajícího v ukřižování. Nutno dodat, že to byl v té době zcela obvyklý druh trestu, nebylo na něm nic výjimečného a oproti například ukamenování byl pokládán za civilizovaný.

Když pak visel Ježíš na kříži, tak se s odkazem na svůj božský původ dožadoval protekce u svého otce, který to ovšem měl na háku, takže překvapený Ježíš vyčítavě zvolal „Otče, proč jsi mě opustil?“ No není divu, že jste překvapený a také nasraný, když visíte na kříži, víte, že jste boží syn a váš zatracenej fotr na vás sere.

Že to pak mělo následky v následné náboženské orientaci je dostatečně známo. Otce Boha i s Duchem Svatým vypakovali a Ježíš se svojí matkou ovládli křesťanství, kde je od té chvíle nejuctívanější osobou Ježíš a kde má Marie svůj kult zaměřený primárně na ženy. O starém Jehovovi od té doby nebylo ani vidu ani slechu, a má se za to, že po nějaké době neúspěšných pokusů o zpětné převzetí moci se etabloval jako Aláh a s partou Arabů vyhlásil všem židům, křesťanům a bezvěrcům džihád jako odvetu za ztrátu moci.

-------------------------------

Podíváme-li se trochu do historie, tak zjistíme, že božích synů se nevyskytovalo zrovna málo. Každý trochu mocnější bůh si uvolňoval své sexuální napětí s pozemskými ženami, a to končilo často těhotenstvím a zrozením napůl boha a napůl člověka. Zvlášť aktivní byl v tomto směru kanec Zeus, který svůj sexuální apetit nijak neskrýval a v rámci sexuální předehry se občas proměnil v labuť. V rámci jednoho svého sexuálního dobrodružství povil syna Herkula, kterému dal do vínku sílu a schopnost konat hrdinské činy. Na rozdíl od Jehovy se však na svého syna nevykašlal, ale naopak ho všemožně podporoval.

Když si dáme tu práci a porovnáme Ježíše a Herkula, tak Herkules jasně vede na body. Kupříkladu s oblibou konal hrdinské činy. Již v mladém věku zabil kithairónského lva, který pustošil tamní stáda. Protože ho uráželi výběrčí daní krále Ergína, tak jim uřezal nosy a uši a se svázanýma rukama je poslal domů. V následné válce pak krále Ergína porazil a donutil ho vrátit Thébám dvojnásobek vybraných daní. Mezi nejznámější hrdinské činy patří zabití Hydry, zabití Nemejského lva, chycení kerynjské laně se zlatými parohy, chycení erymanthského kance, zahnání stymfálských ptáků, přivedení krétského divokého býka, přihnání diomédových lidožravých koní, přihnání dobytka obra Geryona, přinesení pásu královny Amazonek, přinesení tří zlatých jablek ze zahrady Hesperidek a asi nejznámější vyčištění Augiášových chlévů.

O Ježíšových hrdinských činech není ani vidu ani slechu. Když si dáte do googlu dotaz: „Ježíš, hrdinské činy“, tak vám vypadne, že největším jeho hrdinským činem bylo, že přijal pokorně svůj trest. Takhle si moderní doba superhrdinu nepředstavuje. Pokud bychom vzali za své jako jistou známku výjimečnosti jeho pobyt a návrat ze záhrobí, tak nutno podotknout, že Herkules v záhrobí zcela jistě byl a jako důkaz si přivedl psa Kerbera. Oproti tomu Ježíš se zmohl jen na svá tvrzení, že tam byl, ale tato tvrzení jsou značně nevěrohodná a plná rozporů a to i v bibli.

Například: Kolik žen šlo k Ježíšově hrobu? Jedna: J 20:1-18. Dvě: Mt 28:1-8. Tři: Mk 16:1-8 Mnoho: L 23:55-24:10.

Než důvěryhodný popis události to spíš připomíná výpočetní systém trolů, který je "jedna" "dvě" "moc" "moc jedna" "moc dva" "spousta".

Není pochyb o tom, že srovnání Ježíše a Herkula vyznívá pro syna božího značně nepříznivě. Herkules jasně vede, je to mužný typ, plodí děti, když ho někdo urazí tak mu jednu flákne, čirý prototyp mužství. Naopak Ježíš je takový maminčin mazánek, ufňukánek, který se vytahuje tatínkovou zlatou kreditkou, za kterou si kupuje přízeň ostatních. Je zženštilý a představa, že by měl někomu jednu natáhnout nám nikdy nepřijde na mysl. Ježíš nepřipomíná muže, ale spíš příslušníka LGBT komunity, neboli ideál genderových a feministických hnutí, která se všemi silami snaží muže zbavit penisu, testosteronu a myšlenek na sex.

Otázkou je, zdali se to dá nějak vysvětlit, nebo je to jen náhoda, že třetí největší světové náboženství uctívá jako svůj symbol mrtvolu muže, který je všechno jiné, jen ne mužný.

Abychom se dopátrali pravděpodobné příčiny je třeba se vrátit k sexuálním praktikám při Ježíšově početí. Vzhledem k tomu, že se má všeobecně za to, že Marie byla panna, tak je zřejmé, že k penetraci Jehovou nedošlo. Zřejmě si uvědomoval, že pokud by to do ní pustil, tak jí síla božského semene vyletí zádama**. Muselo se tedy jednat o alternativní sexuální praktiky, například ližbu, dráždění prstem, nebo techniku, které se hezky česky říká „mezi kozy“ i když zde by se Marie také vystavovala nebezpečí, že kdyby došlo k ejakulaci, mohlo by jí to ustřelit hlavu.

Ze stejného důvodu není pravděpodobné, že by Marie prováděla orální sex, spíš je pravděpodobné, že to Jehovovi dělala rukou, protože v takovém případě jí nehrozilo zranění a jestli to při výronu sestřelí blízký strom, porazí plot, nebo vletí někomu do okna, jí mohlo být vcelku jedno.

Nicméně pokud se dá věřit pohádkám starým 2000 let, tak Marie byla panna a otěhotněla. Z toho lze implikovat, že ať byl průběh inseminace jakýkoli, rozhodně nešlo o oplodnění božími spermiemi. To však je problém, protože bez spermie chybí plodu polovina genetické informace a rozmnoženec takto vzniklý má pouze identickou sadu genů po své matce, jinými slovy Marie se mohla takto rozmnožit, ale její potomek by byl jejím identickým klonem, neboli ženou.

Máme tu tedy problém, protože to vypadá, že Ježíš nebyl muž, ale Ježíša, což však na druhé straně dobře vysvětluje zřejmou zženštilost a naprostou absenci hrdinských činů. Pokud pak Ježíša předstírala muže, jednalo by se o první potvrzený výskyt transsexuálního chování a položení základů LGBT komunity napříč celými věky.

Máme tu tedy k rozluštění mnoho zásadních otázek.
Jaká byla sexuální orientace Jehovy?
Potřeboval ke svému výkonu Viagru?
Jak „přesně“ Marie otěhotněla?
Je Ježíš opravdu genetickým klonem Marie, nebo nám tu něco uniká?
Proč se Jehova vytratil z historie a dva tisíce let o sobě nedává vědět?
Převzal Jehova bezprizorní Araby pod svá křídla a založil prostřednictvím Mohameda islám proto, aby se Ježíšovi a Marii pomstil?
Není vhodnějším vzorem pro mladé dospívající muže přeci jen mužný Herkules než nedomrlý Ježíš?
Přišly už genderistky konečně na to, že to s tou emancipací přehnaly, v důsledku čehož se houfně začínají odklánět od zženštilého křesťanství a přiklánět k maskulinnímu islámu?


Ps: Věděli jste, že Ježíš byl žid, takže křesťanský antisemitismus je tak trochu padlý na hlavu?


* Podle sčítání biskupské konference se do kostela dostavují 4 % české populace.
** Zádama v případě tzv. misionářské*** polohy. Kam by co letělo v případě ostatních sexuálních poloh, nechť si čtenář odvodí sám.****
*** Je zřejmé, že misionářští kněží preferovali tuto polohu při šíření křesťanství s ohledem na svůj boží vzor, takže nejpravděpodobnější variantou je, že "vyletí zádama".
****  Zvlášť pikantní by mohla být poloha na koníčka, kde by následná kriminální scéna mohla připomínat spíš texaský masakr motorovou pilou.Související články:

Problémy náboženství
Konkurz na osobního boha
Podobenství, výuka, Aha!-efekt a kritické myšlení
O bibli
Piva, vína, alkoholy, stěnolezy a sedmichlapová pití
Dějiny vzniku křesťanství
Boží ekvivalence
Ekonomie okultismu
Argumentace kontra síťová a pyramidová struktura myšlení 

1 komentář: