pátek 20. července 2012

Filtrace idiotů 1

Komunikace s idioty je velmi vysilující. Nezřídka se stává, že po setkání s idiotem je člověk na pokraji fyzických i psychických sil. Fyzických, protože umlátit ho nohou od stolu je namáhavé a psychických, člověk trne, aby ho při tom nikdo neviděl.


Vstupovat do komunikace s idiotem má dva nedostatky. Za prvé jde o ztrátu času, za druhé jde o ztrátu energie.

Ztráta času

Příkladem ztráty času je algoritmická sekvence libovolného úředního postupu, který je obecně považován za esenci blbosti. Úřední postupy byly historicky vypracovány do sebemenších detailů, jejichž hlavním účelem bylo vyfiltrovat a odvrátit požadavky plebsu od pozornosti vrchnosti, která měla na práci důsležitější věci, než se zabývat pitomostmi, typu čí je to dítě. Nebýt toho, že se chtěl Šalamoun hamounsky zapsat do historie, neměli bychom zachován jediný záznam o angažovanosti vrchosti v rozhodování o záležitostech davu.

Druhým důvodem idiotského úředního postupu je tvorba vhodného korupčního prostředí pro zvýšení životní úrovně rozhodujících. Příkladem tohoto postupu je, když si požádáte o elektrickou přípojku, protože se pohádáte se sousedem, načež vás odřízne od společně vybudovaného kabelu, který jste budovali spolu a který se uvolil z důvodu urychlení vyřízení na úřadech, kde měl známé, napsat na sebe.

Dosáhnete sice ozbrojeného příměří, když mu suše oznámíte, že pokud vás do doby vybudování nové přípojky nenechá připojené, že by se mohlo stát, že v místě vašeho pozemku, kde leží inkriminovaný kabel, začnete budovat základy pro studnu a mohlo by se stát, že se vám z neopatrnosti povede kabel přeseknout, ale tím získáte jen časově omezený odklad.

Při vyřizování povolení od magistrátu vás pak postupně navštíví čtyři úředníci, kteří důkladně zkontrolují projekt. Ten vám vypracoval ČEZ, ale jako na potvoru se najde půl metru pozemku, kde budoucí trasa těsně přiléhá k pozemku sousedky, takže ta vám musí dodat souhlas, že jí nevadí, že na svém pozemku necháte zahrabat kabel pro přívod elektřiny. To oddálí úřední rozhodnutí o šest měsíců. Další úředník zjistí, že v době schvalování projektu zatím vyrostla, ve vzdálenosti menší než 3 metry k plánované trase, náletová dřevina líska. To taky oddálí rozhodnutí o dalších šest měsíců a nezáleží na tom, že lísku vyklučíte dvě hodiny poté. Tak to jde až do té doby, než úředníkům dojdou nápady, jak z vás vymámit úplatek na rychlejší vyřízení a po třech letech vám milostivě vydají všechna razítka.

Na celé věci je zábavné pozorovat, jak propracovaný je celý postup udělování, schvalování a povolování, protože všechny zůčastněné byrokratické složky si chtějí přijít na své. Pozorovat změny v obličeji, z radostného očekávání, které se pak mění ve zmatený údiv a pak pokračují do nevěřícného potřásání hlavou, až skončí v bolestném poznání, že žádný úplatek nebude, je k nezaplacení. Nic tak nerozzuří úředníka, když zvedne zadek k výpravě na osobní rekognoskaci terénu a nedojde očekávané odměny.

Ztráta času je evidentní, a vyplývá z prodloužení schvování úřední žádosti na/nad mez úřednických termínů. Vedlejší ztrátou času je samo jednání s idiotem. Jednáním s idiotem se nic nevyřeší a dochází jen a pouze ke ztrátě vlastního času, který by se dal lépe využít něčím podstatně zajímavějším, třeba civěním do zdi. Kdo jste někdy zkoušeli utlouct špačka, víte, o čem mluvím.

Ztráta energie

Druhou nezanedbatelnou nevýhodou komunikace s idiotem je ztráta energie. Nejde o energii ve formě živin a kalorií, protože o tu zcela spolehlivě nejde. Kdyby ano, tak by stačilo dietu založit na intenzivní komunikaci s některým z politiků. Taková komunikace se Zaorálkem, nebo Johnem by byla natolik populární, že by se musela odehrávat na stadionech a kamkoli by se hnuli, byli by pronásledováni tlustoskvoucímí zástupy hysterických davů, takže by to připomínalo apokalyptické scény náboženského vytržení.

Že k tomu nedochází, je známkou toho, že se nejedná o kalorickou energeticku ztrátu, i když na druhou stranu je třeba přiznat, že intenzivní komunikace s blondýnami přináší, pokud se k tomu přistupuje seriózně, také nezanedbatelný úbytek hmotnosti. Zde se však prokazatelně jedná o zcela jinou fyzikální podstatu, protože si jen těžko představíme stejný druh komunikace se zmíněnými politiky.

Když ráno vstaneme, máme k dispozici určité množství duševní svěžesti. Můžeme si to nazvat duševní odolností, nebo duševní energií. V průběhu dne tato zcela imaginární hodnota bez fyzikální podstaty, kterou jen z nedostatku jiných slov označujeme jako energii, postupně ubývá a pokud bychom si nějakým způsobem měřili svoji duševní výkonnost, v určité chvíli dojdeme do bodu, kdy nám to přestane myslet, nebo začneme zvýšenou měrou produkovat chyby*1. Pokud si budeme měřit čas, můžeme dobu od probuzení, až k času, kdy dojde ke ztrátě duševních sil, označit jako dobu, během které jsme spotřebovali svoji duševní energii.

Pro pořádek je třeba uvést, že ačkoliv tvoří mozek pět procent hmotnosti těla, spotřebovává 20 % enegretických zdrojů. Existuje tedy vztah mezi celkovou fyzickou vyčerpaností a množstvím duševní energie. Fyzické vyčerpání omezuje naše duševní schopnosti, což se dá doložit tím, že hruškový tvar a sklony k otylosti je vlastní většině intelektuálů*2, kteří si tak podvědomě vytváří podmínky k duševní práci. Také tím lze vysvětlit obecně pozorovaný jev, že absolutní množství idiotů v populaci narůstá, protože debilové, nemaje co na práci, ochotně věnují svůj veškerý čas experimentům s rozmnožováním, na což nemají intoši, nehledě ke katastrofálnímu stavu fyzického vzhledu, čas.
Pokračování příště...

*1 Jaký je váš aktuální stav lze zjišťovat například hraním počítačové hry Solitaire. Když si zahrajete 10 partií a máte dlouhodobou úspěšnost okolo 70%, měl by vás aktuální výsledek okolo 30% vyděsit. Vaše rozhodování by se v takovém případě mělo věnovat tomu, jak co nejrychleji vypadnout z práce.

*2 To také potvrzuje uváděné tvrzení, že duševní energie nemá kalorickou podstatu, protože kdyby ano, tak jsou všichni intelektuálové hubení*.

* Už jste někdy viděli inteligentního svalovce?

Související články: 

Jak zvládat stres 1
Tlumiče tvůrčího procesu
Definice blbce
Teorie rozhodování
.

1 komentář:

  1. tak to zkusím. je vidět že i geniové dělají chyby když si nechají nahlásit přípojku na souseda. a celkově mají problém s lovením drobných ptáků v džungli. je vidět že jsi neclil a nežádal o pracovní povolení a pobyt v rakousku v dobách těsně porevolučních. to jsou špeky a nějaká přípojka je proti tomu žabařina.
    o přípojku jsme žadali asi ve čtyřech případech a bez problémů. věděli jsme co nás čeká a do čeho jdeme a se sousedy jsem se preventivně sbližovali pravidelnými úsměvy a vínečkem. a to se jeden s námi pohněval protože jsme mu kopali nad sklepem. ale přípojku nám schválil. a pak jen hledat úředníka a volat a nahánět a být příjemný a vtipný. a laskavě milý a chápavý.

    jen carport jsme nepostavili jelikož ten co měl darovat námi placenou silnici a cestu městu tak neudělal a teď zakaždé schválení žádá od nás bezostyšně úplatek. nedáme :o) ten caport oželím.

    OdpovědětVymazat