úterý 12. února 2013

Filtrace idiotů 2 - návod k použití

Idioti nám užírají to nejcenější co máme. Naši duševní energii a svěžest. Jako vždy tedy musíme upřít pozornost dvěma směry. Buď musíme vyfiltrovat idioty ze svého okolí, nebo se musíme naučit doplňovat zásoby duševní energie a svěžesti. Nejlépe obojí.Jak se bránit úbytku duševní energie?

Spánek

Duševní energii načerpáme odpočinkem a hlavně spánkem. Kvalitní spánek je základem pro načerpání dostatečného množství duševních sil a nedá se ničím jiným nahradit. Když spíme málo, nebo špatně, jsme po probuzení unavení, nevrlí a obvykle během dopoledne nám zásoba energie dojde. Zbytek dne pak strávíme v režimu autopilot, ale očekávat, že by se nám povedlo přijít s nějakým novým řešením nelze. Také se nedá očekávat, že to co děláme, bude bez chyb.

Přestávka v myšlení 

Přestávka v myšlení a odpočinek během dne nemá výraznější přínos, protože i když začneme odpočívat, podvědomě myslíme na způsob řešení problému. Nepomáhá, že se zvedneme a jdeme třeba uklízet, nebo vařit. Je třeba přerušit i podvědomé myšlení a nemyslet na problém vůbec. To se hezky říká, ale špatně provádí. Konkrétně to znamená, že musíme začít dělat něco jiného, co si však vyžádá naši plnou pozornost, aby podvědomí přestalo úlohu řešit. Pomáhá třeba sekat sekerou dříví. Nic tak nepřeruší podvědomé myšlenky, jako když sekera letí nebezpečně kolem nohy. Také úder kladivem do prstu při zatloukání hřebíku vykoná své. Nebo spolehlivě pomůže, řídti auto ve velkoměstě. Neustálá pozornost věnovaná tomu, který idiot to do vás odněkud napálí, spolehlivě přeruší tok podvědomého řešení problému. Když se pak po nějakém čase vrátíte ke své duševní práci, zjistíte, že vaše výkonnost vzrostla natolik, že úlohu dokončíte v celkově kratším čase, než kdybyste ji řešili nepřetržitě.

 

Excitovaný kyslík. 

Dalším faktorem, který výrazně přispívá k růstu duševní výkonnosti, je prostředí s excitovanými molekulami kyslíku O2. Excitované molekuly O2 vznikají působením radioaktivního radonu na vodní prostředí v jeskyních. Pobyt v prostředí jeskyně s vyšší koncentrací excitovaného kyslíku má nejenom příznivý vliv na zdraví, ale také na zvýšení duševní výkonnosti. Pomáhá tedy odstěhovat se do jeskyně a tam dožít svůj duševně výkonný život v nadšení ze své duševní svěžesti, leč v osamění. Dalším zdrojem jsou kupodivu zelené rostliny a stromy, které excitovaný kyslík produkují, jako odpad své látkové výměny. Pobyt v přírodě a spánek při otevřeném okně s přílivem čerstvého přírodou generovaného vzduchu je všeobecně uznávaným zdrojem životního elánu, zdraví a duševní výkonnosti. Existuje nepřeberné množství esoterických kultů a sekt, které doporučují návrat k přírodě, objímání stromů a jiné ptákoviny, nicméně se ukazuje, že když si odmyslíme obvyklé mytologické nesmysly, některé praktické věci mohou mít svůj účel. Jestli na zvýšení výkonnosti má excitovaný kyslík tak veliký vliv, nešlo by ho nějak uměle vyrábět? Šlo – pomocí ionizátorů. Ionizátor je elektronický přístroj, který se za pomoci vysokého napětí o výrobu excitovaného kyslíku snaží. Má to jednu zásadní vadu. Ionizátory ho vyrábějí jen minimum, protože rád přechází na molekulu O3, kterou známe pod označením ozón, a dýchat ozón zdraví ani myšlení rozhodně neprospívá, naopak.

Kladné náboje 

Evoluci se povedlo, že lidská pokožka je elektricky mírně negativní. Na povrchu kůže máme záporný elektrický náboj. Jakmile se tento náboj vybije, začínáme se cítit nepříjemně. Z principu věci se negativní náboj vybíjí kladným nábojem. Kladně je nabitý prach, takže jeho utírání má paradoxně vliv nejen na estetickou stránku věci, ale také snížení kladného náboje v místnosti. Nejvíc však generují kladný náboj umělé hmoty. Když si na sebe vezmeme oblečení vyrobené z umělých vláken, spolehlivě zlikvidujeme svůj záporný náboj. Koberce z umělých vlákem spolehlivě vytvoří kladně nabitý prostor. Jako perličku lze uvést, že byla všeobecně uznávána škodlivost vyzařování televize. Vzhledem k tomu, že dříve televize produkovaly záporný náboj, a ten snižoval množství kladného náboje v místnosti, to fungovalo přesně obráceně. Dnešní LCD obrazovky jsou z hlediska množsví náboje neškodné.

 

Jak se zbavit kladného náboje? 

První pomoc je sprchování. Voda je uzemněná (sice to není technicky přesné, ale to mi nijak nevadí) a „odplaví“ veškeré náboje. Není divu, že dámy a dívky, poté co se odstrojí z tun umělých hmot, stráví zbytek života ve vaně a nechtějí vylézt. Také pomáhá šáhnout si na něco uzemněného. Kolík v zásuvce, železná vodovodní trubka, hromosvod (šahat na hromosvod může být v šestém patře poněkud nepraktické). Když už máme umělohmotný koberec a linoleum, pomůže natáhnout alobalové pásky po okrajích (pod kobercem) a ty uzemnit. U oblečení pomáhá při praní aviváž, která kladný náboj likviduje.

Stres 

Z duševní energie nám také užírá stres, takže snížit hladinu svého stresu může být docela dobrý nápad. Buď si snížíme hladinu stresujících událostí, nebo si zvýšíme množství příjemných událostí, nebo se podíváme na způsob, jak se vypořádáváme s rozhodovacím procesem. Dobrou zprávou je, že úroveň stresu si můžeme sami regulovat svým rozhodnutím.

Existuje nepřeberné množství rad, jak zlepšit svůj život (a tím svoji duševní svěžest). Bohužel většina z nich je nereálná a některé jsou vysloveně idiotské. Je vyžadováno, abyste uvěřili nějaké obzvláště tupé esoterické mytologii a k tomu prováděli nějaké úkony, z nich jeden nebo dva mohou mít smysl. Nicméně, ať si každý dělá co chce. Ve chvíli, kdy se takto projevující se člověk začne pokoušet vstoupit s námi do komunikace, bude stejně následovat jeho filtrace.Jak vyfiltrovat idioty?

Jak již bylo řečeno, můžeme si zvyšovat úroveň duševní svěžesti, aby nám nevadili, nebo můžeme idioty filtrovat. Nejdříve musíme zjistit, že se o idiota opravdu jedná. Budeme postupovat v několika krocích a každou úroveň si samostatně zhodnotíme.

Level 1. 

Nejúčinnější metodou jsou jízlivosti a urážky. Idioti se snaží v populaci dovedně maskovat, takže nejsou na první pohled identifikovatelní. Vyskytují se i napříč vzdělanostním spektrem, takže každou chvíli narazíte i na vzdělaného idiota (s oblibou se hromadí v politice, kandidují na prezidenta, ale především se hromadí na úřadech a v ekologickém hnutí). Kandidáta na idiota lehce popíchneme, zaútočíme na něj narážkou, obviníme ho z nějakého absurdního konání. Tím se většina idiotů urazí. Nemají smysl pro humor. Nejsou schopni rozeznat, že se jedná o taktiku průzkumu bojem. Nikdy se filtrací idiotů nezabývali, proto reagují popuzeně. Tak se sami vyřadí z komunikace s námi a o to méně práce máme se zbytkem. Urážky a jízlivosti se obecně považují za způsob posilování vlastního ega. Idioti tuto techniku znají a používají. Vedlejším efektem je, že se jakmile tento postup u vás identifikují, označí si vás za idiota sobě rovného a odmítnou s vámi sami komunikovat.

Level 2. 

Zbývá nám množina neidiotů, nicméně se zde skrývají ještě trolové a hroší kůže. Je třeba rozhodnout, jestli je dotyčný neidiot, nebo trol. Když získáme dojem, že je někdo trol, můžeme si ho znovu otestovat. Trolové se projevují tím, že na ně neplatí stupňování urážek. Je však třeba postupovat opatrně, protože bychom mohli odratit od komunikace i zbývající použitelné neidioty.

Level 3 

Pokud někdo prošel do úrovně 3, můžeme s ním začít komunikaci třeba obvyklým: „Tak mi o sobě něco povězte.“ A dotyčný spustí „blabla bla“. Tady vzniká problém, že nám může nakecat co libo. Neuškodí tedy mírně jedovatá konverzace, která dotyčného lehce nadzvedne, čímž nad sebou ztratí kontrolu a pak na sebe prozradí i to co nechce. Pokud se nám podaří zkoumaného jedince uvést do emocionálně vybuzeného stavu, víme, že mluví pravdu.

Level 3a 

Jestli nám stojí za to, vynakládat na kontaktáž takové úsilí, tak si můžeme nejprve dotyčného připravit testováním pravdivostních odpovědí, stejně jako při výslechu, nebo při testování na detektoru lži. Zeptáme se na otázky, o kterých bezpečně víme, jak má vypadat pravdivá odpověď a také na otázky o kterých bezpečně víme, jak má vypadat nepravdivá odpověď. Teprve až si dotyčného natestujeme, pak zaútočíme. Tato úroveň si vyžaduje vyšší míru úsilí, takže má smysl, jen když uvažujeme o opakované a dlouhodobější kontaktáži.

Level 4 

Na úroveň 4 z valné většiny proniknou již jen neidioti. Zde již můžeme začít komunikovat normálně. To neznamená, že se nemůžeme zmýlit a z dotyčného se nakonec idiot nevyklube. Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Postup filtrace idiotů má své úskalí v tom, že odfiltruje i neidioty, kteří se mohou urazit a přestat komunikovat. Také často odfiltruje neidioty s nedostatkem smyslu pro humor. Je otázkou, jestli to naopak není výhoda. Komunikovat s ješitným neidiotem a tiše našlapovat, abychom ho náhodou neurazili je vysilující (viz president Klaus), takže se nic nestane, když takové jedince odfiltrujeme spolu s ostatními idioty. Sice dostaneme informaci, že je takový jedinec intelektuálně zdatný, nicméně zjistíme, že jeho emocionální kvocient je mizerný, takže z hlediska navazování nějaké empatie je nám stejně k ničemu. Během filtrace musíme bedlivě zkoumat reakce filtrované protistrany. Jakmile se nám dostane stejného zacházení, je to známka toho, že dotyčný reaguje a je třeba tuto reakci vyhodnotit. Pomáhá změna taktiky o 180 stupňů. Jestliže zkoumaný jedinec dovede přizpůsobovat svoji taktiku naší, zřejmě jde o jedince hodného další komunikace.

Filtrace idiotů má své úskalí. Jestliže omezíme a odfiltrujeme veškeré jedince nižší intelektuální a emocionální úrovně než máme sami, může se dobře stát, že zbytek svého ubohého života dožijeme v osamění.


Závěr: 

Budeme se lépe cítit, když si zlepšíme úroveň své duševní svěžesti.
K tomu můžeme použít například časté sprchování.
Ještě lépe se budeme cítit, když odfiltrujeme ze svého okolí i z televize zde vyskytující se idioty.
Pokud televizi vypneme, nebudeme se cítit tak mizerně.
Pokud kontaktovaný vydrží jízlivosti a popichování, je to dobré znamení.
Není to vaše chyba, že s vámi idioti chtějí komunikovat, ale je na vás, jestli idiotům věnujete svoje omezené množství duševní energie nebo ne. 
Když jdete na první rande, je dobré načančanou dotyčnou vyvézt pod záminkou gultůry do lesa ke Karlštejnu a nechat jí, ať se projeví.

Související články:

Jak zvládat stres
Dekomprese politiky - paraziti
Definice blbce
Slintající idioti
.

Žádné komentáře:

Okomentovat