neděle 5. října 2014

Ekonomie okultismu

V období nejistoty prudce vzrůstá poptávka o po okultních službách, protože všichni tak nějak tuší, že vláda DPH nesníží, na důchod vláda nemá, sportka už jednou zkrachovala a tak každého náramně zajímá, co může, kromě vyhazovu z práce v nějbližší době čekat.
Klienti by tedy byli a dá se předpokládat, že jejich počet bude s hospodářskou nestabilitou narůstat. Kde je poptávka, bude i nabídka. Stačí se trochu rozhlédnout a opravdu, na internetu lze identifikovat nespočet individuálních stránek nabízejících od věštění z karet, přes lidové léčitelství až k finančnímu kouzelnictví, téměř všechny produkty komerční magie, které si lze jen představit. Uvedené skutečnosti si již povšimly televize a tak tu máme pro zoufalce neschopné rozeznat komerční magii, byznys založený na volání za předražené minuty. Komu to nestačí má možnost odebírat nejrůznější specializované časopisy.

Problém je v tom, že i když jsou tyto služby velmi roztříštěné, nabídka není úplná, kvalita je diskutabilní a o nějakém propracovaném obchodním modelu, zahrnujícímu marketing, administrativu, řízení kvality, řízení lidských zdrojů a nezbytnou reklamu, nemůže být ani řeči. Přitom kdo by chtěl pomýšlet na obchodní expanzi do okolních států, nebo i do světa, nemůže na to bez vybudování této základní infrastruktury ani pomýšlet.

Analýza současného stavu

Provozovat okultní služby není nic těžkého. Stačí mít karty, těžítko, kinklák na niti, nebo nějakou jinou vhodnou pomůcku. Tazatel položí otázku, okultista vyloží karty, zakinklá těžítkem a vydá odpověď. Doba obvyklá k obsloužení jednoho zákazníka se pohybuje obvykle okolo půl hodiny, a zákazník za to vyklopí zhruba pětikilo, což znamená, že za den okultista může vydělat maximálně 4 kKč. To je velmi neekonomické.

Při pracovní době 20 dní v měsíci si tak za předpokladu, že má narváno a pracuje 8 hodin denně, vydělá 80 tisíc hrubého a to si řekněme není nijak závratná částka pro osoby veřejně činné. Navíc si uvědomme, že okultisté jsou povětšině mnohem lepší v okultování, než v administraci, takže bordel v objednávání klientů, naprostá absence aktivní reklamy a zbytečné prostoje způsobují, že můžeme odhadnout, skutečný dosažený hrubý příjem na hranici spíše poloviny, až třetiny uvedené částky.

Nezanedbatelné výdaje spojené s nákupem odpovídajícího image oblečení, vonné svíce, kadidla, temné sametové závěsy, žrádlo pro magicky se tvářící ušlechtilou kočku, při nejhorším exotický papoušek, a pokud se nevede aspoň vypelichaná vycpávka křečka. Řetězy na krk a nápadný makeup také něco stojí, nehledě o vhodné provozovně, která sice musí být zvenku nenápadná, ale vevnitř musí dodržovat zavedené standardy toho, co zákazník očekává. Pokud k tomu přidáme povinné odvody na sociální a zdravotní, daň z příjmu a DPH, není divu, že se okultisté pohybují ekonomicky v šedé zóně, protože není znám jediný případ, kdy by nějaký okultista platil daně.

Nicméně vzhledem k vývoji nezadržitelně se řítícímu do propasti sociálního státu se dá očekávat, že v zoufalé snaze vyškrábnout poslední zbytky peněz z obyvatelstva dojde nevyhnutelně na utahování šroubů a na státní restrikce i v této oblasti. Současná okultní šedá zóna, pokud se bude chtít vyhnout kriminalizaci, se bude muset pod dohledem státních orgánů profesionalizovat.

Okultní služby se v současnosti pohybují na úrovni řemesel z doby před sto lety. Úroveň je roztříštěná, založená na jednotlivcích, chybí profesionální firmy, které by okultnímu průmyslu vtiskly řád a zvýšily jeho produktivitu. To, co proběhlo nejprve ve filmu a v hudbě, kdy z prvotních naivních představ, že jde o umění, posléze vykrystalizoval obyčejný nefalšovaný byznys, v současnosti probíhá i v oblasti malířství a fotografie. Dnes si slovo umění s literaturou, hudbou nebo filmem spojuje, jen naivní idealista a to, co nyní probíhá v malířství, musí nezbytně dojít i na úroveň okultních služeb.

Máme výhodu v tom, že metody a postupy, které se osvědčily v případě budování filmového, hudebního i finančního průmyslu, můžeme bez přílišných změn aplikovat i na vybudování průmyslu okultního. Pokud převezmeme, obvyklý model spočívající v prodeji nesmyslů idiotům, máme z hlediska zákona o procentuálně konstantním množství blbců v populaci jistotu, že vzhledem k nezadržitelnému populačnímu růstu se bude absolutní množství idiotů v populaci pouze zvyšovat, což do budoucna nepřestane vytvářet dostatečné množství obchodních příležitostí.

Produktivita práce

Pokud se blíže podíváme na produktivitu okultní práce, máme dvě možnosti. Můžeme zvýšit cenu za seanci, nebo můžeme zvýšit počet zákazníků. Zvýšení ceny je samozřejmě možné, ale vyžaduje to vynaložit nemalé investice na budování značky a image. Začínající okultista si prostě nemůže dovolit účtovat 2 litry za sezení, protože mu tolik nikdo nedá, nehledě ke stále se snižující kupní síle zákazníků.

Druhou možností je snaha o zvýšení průtoku klientů pracovní dobou. Pokud zkrátíme dobu seance, můžeme za jednotku času obsloužit více klientů, což se příjemně odrazí ve finančním plánu, na druhou stranu zkracovat dobu seance nelze donekonečna, existuje určitá minimální hranice, pod kterou nelze jít.

Byly již uskutečněny pokusy s hledáním optimální délky seance s použitím metody oboustranné dražby, což znamená, že z jedné strany plynule zkracujete dobu seance, z druhé strany zvyšujete cenu a poté cyklus obrátíte a opakujete. Cílem je nalézt úroveň maximální tržby při minimálních nárocích na čas.

Tato metoda byla převzata z vyhodnocování tržeb obchodních řetězců, které hledají optimální cenu pro nový výrobek tím, že každý den změní cenu o zadané procento směrem vzhůru a hodnotí se prodané množství. Poté se cyklus opakuje směrem dolů. Obě křivky by se měly protnout na úrovni optimální ceny, což je cena, kterou jsou spotřebitelé ochotni vynaložit na daný výrobek a nakupují ho v množstvích, které přináší největší zisky.

Pro potřeby okultismu bylo zjištěno, že jeden okultista stačí za hodinu obsloužit maximálně 12 lidí, protože to pak naráží na minimální dobu potřebnou k vyhodnocení dotazu. U doby pod 5 minut prudce klesá kvalita poskytovaných předpovědí a můžeme očekávat zvýšenou úroveň reklamací. Pokud chceme vidět podobně nekvalitní služby, můžeme shlédnout libovolný televizní pořad typu: „Dolejte věštci“. Je potřeba počítat také s tím, že okultování je vyčerpávající činností a v zájmu co nejlepšího okultního výkonu je třeba poskytovat okultistům přestávky a dostatečný čas na regeneraci. Pokud chcete vidět strhané tváře bez odpočinku, opět máte možnost vidět je v televizi. Pokud se podaří, aby se okultista věnoval klientům 6 hodin čistého času ze své osmihodinové pracovní doby, lze to považovat za maximum možného.

Tato doba byla nezávisle potvrzena také praxí telefonických call center obsluhujících zákazníky volajících na „Zavolej, jsem vášnivá,“ a „Jsme tu dvě, zavolej,“ případně „Budoucnost? Volejte okultistu,“ které shodně stanovují cenu za minutu hovoru okolo 90 Kč za minutu bez DPH, při vytížením svých pracovníků okolo 6 hodin, což je ve shodě s našimi zjištěními.

Vytížení zaměstnanců

Již víme, že při správném pracovním vytížení lze z jednoho okultisty očekávat hrubé příjmy s horním odhadem 8 milionů 640 tisíc korun ročně. Je nutné volit nějaký kompromis mezi výkoností a pracovní dobou, aby se nám okultista moc neflákal. Dolní odhad upravený o sezónní vlivy, (zvýšený zájem před svátky, snížený během dovolených, vliv nemocnosti, ztráty z reklamací, atd.) pak můžeme odhadnout na třetinu až polovinu této částky. Je to stejné, jako v případě vytíženosti hotelů. Pokud se vytíženost hotelu pohybuje celoročně v průměru na hodnotě okolo 70%, je to považováno za senzační úspěch a vytíženost, kdy se vydělává jen na provozní náklady, se pohybuje okolo 40%.

Specifikem okultního podnikání je, že zvyšování denních příjmů zavedením dvousměnného, nebo i třísměnného provozu nepřináší výsledky, vzhledem k časovému rozložení požadavků klientů během dne. Hlavní nápor přichází v podvečer, a pokud provozujeme okultismus telefonicky, v pozdním večeru až do hluboké noci.

Umístění provozovny

Umístění provozovny je třeba věnovat důležitou pozornost, protože dobrá dostupnost, relativní nenápadnost a bezpečnost tvoří základ dobře rozvíjejícího se byznysu. Orientace na klienta by měla být samozřejmostí. Stávající stav, kdy se okultní provozovny nacházejí v pochybných vilách na krajích měst, nebo v intravilánu se špatnou dostupností, v kontrastu s podivnými činžáky a byty ve čtvrtém patře bez výtahu rozhodně netvoří předpoklady pro dobré fungování okultních firem.

Zákazníci dnes očekávají služby na úrovni, takže jako nejvhodnější připadají do úvahy kanceláře v některém z nespočetných business center. Klienti zde mají vysokou míru intimity, protože provoz v typické kancelářské budově je značný a nikoho nezajímá, ke komu jdete. Pokud je na dveřích nenápadné, ale nepřehlédnutelné logo firmy (např. GALDUR a.s.) nikoho přicházející a odcházející klientela naprosto nezajímá. Business centra bývají obvykle vybavena i restauracemi a kavárnami, takže lze obchodní jednání, které nevyžaduje obvyklé okultní techniky, vést zde.

Business centrum má výhodu i v tom, že lze pružně s růstem firmy najímat postupně další kanceláře a přizpůsobovat velikost a množství pronajaté kancelářské plochy svým požadavkům. Jenom je třeba si uvědomit, že open space není pro potřeby okultismu vhodným řešením, protože zákazníci sedící naproti jednotlivým okultistům v otevřené prostoře open space, kde je slyšet každé slovo a hovory se slévají do jednotvárného stálého šumu, takže když chcete, aby vám klient rozuměl, musíte zvyšovat hlas, nepůsobí na klienty zrovna dobře.

Další výhodou bussiness centra bývá ostraha, úklid spolu s dobrou dostupností vlastními autobusy v ceně. Nevýhodou pro začínající firmy je relativně vysoký nájem a obvyklá provozní doba od rána do brzkého večera, což poněkud komplikuje návštěvu nočních zákazníků, kteří mohou nelibě nést, že se musí zapisovat na vrátnici.

Vhodnou alternativou, pokud nechceme působit v bussiness centru je nějaké větší nákupní centrum. Obchodní centra jsou nenápadná, plná lidí a v poslední době v důsledku bankrotů obchodních firem pronajímají své prostory i dalším službám. Můžete se zde setkat třeba s lékařskou ordinací umístěnou mezi prodejny bot a horských kol. Nevýhodou je opět vyšší nájem a stálá pracovní doba daná otvírací dobou obchodního centra. Výhodou, možnost nájmu dalších prostor. Sami si můžete udělat obrázek o tom, jak velké prostory byste si mohli najmout, pokud byste nabídli lepší podmínky a obchodní centrum vykoplo Hypernovu.

Budování vlastních provozoven naráží na problém škálování, protože ze začátku nelze odhadnout, jak veliké prostory budeme v budoucnu potřebovat. Každé stěhování likviduje množství zavedených klientů o 30 až 60%.

Forma podnikání

Z dostupných právních úprav připadají do úvahy s.r.o., a.s. a komanditní společnost, jako nejvhodnější se jeví s.r.o. s vkladem 1 Kč. Máme tak jistotu, že když s.r.o. zkrachuje, nemusí nás úvodní investice moc vzrušovat. Jako druhá možnost se nabízí provozovat společnost v nějakém offshoru, například Britské panenské ostrovy, nebo Saint Vincent se jeví velmi dobře.

Základem každého podnikání je nějaký byznys plán.

Nyní si tedy můžeme udělat základní finanční rozvahu. Očekáváme roční příjmy od jednoho okultisty ve výši 4 až 8 milionů Kč. Pokud máme okultistů víc, (což se hodí pro záskok, výběr dovolených a v době zvýšené poptávky před svátky a v těžké době), vynásobíme odhadované zisky počtem okultistů.

Každé podnikání má nějaké fixní náklady. Jsou to náklady nutné pro vstup do podnikání, jako například (za dvojtečku doplňte aktuální ceny).

Založení firmy, právníci, notáři v případě s.r.o., a.s.:
Záloha na nájem (2 měsíce):
Zabezpečení provozovny (zámky, poplašné zařízení, pult centralizované ochrany):
2 Reklamní poutače v okolí:
Starožitně vypadající nábytek (kulatý stůl, rozvrzaná skříň, stolek a židle v čekárně (10):
Sametové závěsy 2x 15m2:
Blikající neonový nápis: **G*A*L*D*U*R**:
Blikající žárovka s mikroprocesorovým řízením 3 ks 1 v čekárně 2 v jednací místnosti
Ušlechtilá kočka – typ vykastrovaná, mazlík:
Webové stránky, e-shop:
Magické zrcadlo:

Dále musíme vzít do úvahy provozní náklady (za dvojtečku doplňte aktuální ceny).
Nájem (60 m2):
Energie (teplo, elektřina, voda, plyn, telefon, internet):
Úklid (pokud již není v ceně nájmu):
Ostraha (pokud již není v ceně nájmu):
Spotřební výdaje (papíry, toner, magické svíčky, granule, podestýlka, pro kočku atd.):
Reklamní výdaje (inzerce v magických časopisech, inzerce na webu):
Účetní a daňový poradce:
Sociální a zdravotní:
Daň ze zisku:
Mzda / 1 okultista:
Mzda administrativa (1 trvalá asistentka):
Plat ředitele (majitele):

Mimořádné příjmy z prodeje magických předmětů.
Šály s nápisem „Podporuj svého mága!“:
Dres s okultním číslem dle vlastního výběru:
Kšiltovka k magickým vzorem:
Magické prsteny, kameny a polodrahokamy:
Lahvičky s lektvary (lahvičky naplníme vodou, samolepky si vytiskneme na tiskárně, vodu ovlivníme duchovní esencí nápisu na samolepce):

U lahviček s lektvary je princip stejný jako u homeopatie. Ta se také skládá z čisté vody v případě kapek a z čistého cukru v případě tablet. V homeopatických přípravcích se nenachází ani jedna molekula účinné látky a léčivosti je dosaženo tím, že si voda pamatuje, jak byla účinná látka protřepávána a roztok ředěn. V případě cukru taky.

Nábor pracovníků

Nedílnou součástí každé firmy jsou vhodní zaměstnanci. Zdálo by se, že v případě okultní firmy bude způsob výběru pracovníků jiný, ale není tomu tak. Používáme naprosto stejné pohovory a oddělení lidských zdrojů, jako u normálních firem. Nicméně nějaká specifika zde existují. Pro lepší pozici v pracovně-právních vztazích doporučujeme následující postup.

Nechte udělat okultistu předpověď, jestli firma zkrachuje, když předpoví, že ano, tak mu stanovte plat založený na podílech na zisku celé firmy. Když firma zkrachuje, nedostane nic, a bude tudíž dělat celou dobu zadarmo. Když firma nezkrachuje, snížíte mu podíly, protože se netrefil, tudíž není kvalitní okultista. Pokud předpoví, že firma bude prosperovat, můžete mu dát nějakou minimální hodinovou mzdu a podíly na zisku. Když zkrachujete, nedáte mu nic s tím, že závažně porušil své pracovní povinnosti tím, že neinformoval firmu o nastávajícím bankrotu a pokud nebyl pojištěn proti způsobení závažné škody na pracovišti, budete vymáhat škodu po něm.

Okultní odbory

Co se týká odborů, není třeba mít obavy, protože okultisti jsou nesnášenlivé individuality a v historii nikdy nebyla zdokumentována zmínka o tom, že by někdy táhli za jeden provaz. Přesto vznik okultních odborů nelze vyloučit, takže je třeba mít předem připravený plán pro kolektivní vyjednávání. Nejlepší je vázat kolektivní vyjednávání na roční inflaci s tím, že pokud inflace vzroste nad nějakou statisticky obvyklou mez, mzdy se odpovídajícím způsobem sníží. Pokud budete mít plán připravený předem, okultisté si budou moci odjasnovidnout jak kolektivní vyjednávání dopadne a nebudou vám dělat větší potíže.

Plán rozvoje firmy

Vzhledem k tomu, že se hodnota firmy nejvíce zvyšuje v prvních pěti letech, je třeba mít připravený plán pro expanzi. První firmy, pokud se finančně nevyčerpají a zdravě rostou, obsadí v nové oblasti okolo 80% příjmů. Je tedy vhodné počítat s nějakou vhodnou kapitálovou účastí andělských investorů, poté start-up investorů, a pokud se povede, nezaškodí nějaký private equity kapitál pro přechod k nějaké vyšší úrovni byznysu.

Jako vhodné se ukazuje budování firemních frančíz, ostatně kdo by neznal MacDonald. Málokdo ví, že MacDonald je především realitní firma, která především skupuje nemovitosti na nejlukrativnějších místech v centrech měst a na dálnicích. Že tam potom vyrábí indiferentní karbanátky, které svojí chutí a konzistencí připomínají bláto ve sladkém písku, je pak už jenom vynikající kamufláž.

Pokud se vám povede založit frančízu, a proniknout s ní do nákupních center dalo by se uvažovat o byznysu, který má potenciál zhruba po osmi až dvanácti letech vstoupit na burzu a realizovat od prvotních investic až po vstup na burzu zisk okolo 20000% na každou investovanou korunu. Nejvyššího zisku se totiž dosahuje před vstupem na burzu, a kdo by nechtěl být andělským investorem nové obdoby Googlu, frančízy magické společnosti ***GALDUR***.

Magické razítko

Pro ty, kdo se domnívají, že uvedený text není myšlen vážně, nebo že neobsahuje dostatek podpůrných magických vlivů, bychom chtěli uvést něco jako magické potvrzení, že opravdu víme, o čem mluvíme. Samozřejmě, většina lidí se na okultisty a magiky dívá jako na pitomce, případně na vyžírky, tyjící z neštěstí jiných a mají pravdu. V našem případě to však neplatí. Jako potvrzení, že opravdu ovládáme magické postupy, vám doporučujeme provést následující pokus s telefonováním. Vyberte si telefonní číslo své životní lásky. Pozor, výběr komu chcete zavolat je opravdu důležitý. Poté proveďte následující úkony (vezměte si kalkulačku, protože to z hlavy nevypočítáte):

Vložte prvních pět čísel telefonního čísla vaší lásky.
Vynásobte to 80.
Přičtěte číslo 1.
Vynásobte to celé 250.
Přičtěte číslo vytvořené ze zbylých čtyř číslic telefonního čísla.
Ještě jednou přičtěte číslo vytvořené ze zbylých číslic telefonního čísla.
Odečtěte 250
Vydělte to celé 2
Vytočte číslo.
Související články:

What the Fuck! Do we know!?
Komerční magie
Konečný protidůkaz
Energie shambally - Jak to funguje

2 komentáře:

  1. Hele, ono to funguje.

    OdpovědětVymazat
  2. Už funguje GALDUR ? Hlásím se o franšízu :-)...konečně jsem se našla.

    OdpovědětVymazat